Privacy & cookies

De verantwoordelijke verwerker is:

LITTLE BLACK BIKE
BE 0844.927.804 (SPORTEVÀ BVBA)
Raaktstraat 28
9040 Gent
tel: +32 (0)497 11 10 27
e-mail: hello@littleblackbike.cc

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25/05/2018)

1. Verwerking van de persoonsgegevens

Via deze website worden de volgende gegevens verwerkt op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft:

  • Naam + voornaam
  • Bedrijfsnaam (eventueel)
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • ip-adres

De uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door het voorziene vakje aan te vinken. Uw toestemming is niet verbonden aan enige voorwaarde en kan op elk ogenblik worden ingetrokken door middel van een e-mail naar hello@littleblackbike.cc.

2. Doeleinden

De verwerking van de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven heeft tot doel:

  • een bestelling te plaatsen,
  • u in te lichten over nieuwe producten en promoties,
  • en/of u een nieuwsbrief te verzenden.

3. Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 2 uit te voeren.

De verantwoordelijke verwerker, samen met de verwerkers, garanderen dat deze gegevens enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt zullen worden. De gegevens van de verwerkers worden op het eerste verzoek aan de betrokkene bezorgd. Stuur een e-mail naar hello@littleblackbike.cc indien u dit wenst.

4. Bewaring

De gegevens worden bewaard gedurende een onbeperkte periode.

LITTLE BLACK BIKE streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar producten en/of promoties.

LITTLE BLACK BIKE zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 5. LITTLE BLACK BIKE zal op gezette tijden verzoeken om de juistheid van uw gegevens te bevestigen.

5. Rechten van de betrokkene

Deze privacy policy heeft tot doel u te informeren over uw rechten. U hebt steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te verbeteren en/of over te dragen. Ook hebt u recht op beperking van de verwerking en kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden verwijderd worden.

6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

7. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke op het e-mailadres hello@littleblackbike.cc.

Daarnaast heeft de betrokkene eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.

Zet je op kop voor onze updates!